Въпроси

Как да стартирам
От къде мога да закупя Business Box ? Има ли такси за внедряване и обучение ?
Business Box не ви ангажира с никакви разходи, освен месечния абонамент. Обучението сме организирали под форма на кратки видеа, които може да видите както при първоначалното стартиране на софтуера, така и във всеки един момент при нужда.
Въпроси по софтуера
Как да регистрирам потребител ? Колко потребителя може да регистрирам ? Как да премахна съществуващ потребител ? Как да направя продажба ?
Как да направя справка ? Как да направя ревизия ? Как да заприходявам стоки ?
Как да направя експорт на документи към счетоводната къща ?
Въпроси по банковият четец
Аз вече разполагам с банков четец.
Банковият четец е безплатно включен в пакета Business Box и по никакъв начин не е в конфликт с други такива в търговският обект.
Изисква ли поддръжка или такси от моя страна ?
Банковият четец не изисква поддръжка, при евентуална повреда ще бъде заменен с нов такъв.
По банковият четец няма никакви месечни такси или първоначални инвестиции.
Въпроси относно Mastercard
Имам ли такса за дебитната карта ? Колко дебитни карти включва Business Box ?
Business Box е пакет, който включва само една дебитна карта. Ако имате нужда от дубликат може да се свържете с нас за съдействие.
Въпроси за техническата екипировка
Какъв модел касов апарат включва пакетът ? Имам ли право да получа пакета с предпочитан от мен касов апарат ?
Други въпроси
Мога ли да закупя само определена част от Business Box ?