Партньори

Свържете се с нас ако искате да сте част от търговският екип на BUSINESS BOX

Какво търсим

Стремим се да обхванем партньори от всякакъв тип и във всеки сектор, като желаем те да са единствено връзката с крайният потребител.

Отговорности

По доставката на продукта, внедряването и обучението - отговаряме ние.

Какво предоставяме

Чрез този метод на партньорство сме сигурни, че ви предоставяме възможност да си осигурите добри и бързи доходи, с минимални усилия и без ангажименти.